Dit is heelwaarskynlik waar dat, toe u nog ‘n kind was,  u ouers nou en dan met u ‘n ”geselsie” gehad het.  Noudat u egter self  volwasse is, is dit dalk die tyd  om ‘n ”geselsie” met u ouers te hê.

Om met geliefdes wat ouer word oor belangrike sake te praat, kan moeilik wees. ‘n Skielike krisis, soos ‘n gesondheidsprobleem , die dood van ‘n eggenoot/eggenote, of  selfs net die ontdekking dat Ma of  Pa met die daaglikse aktiwiteite begin sukkel, is nie die tyd om met sulke besprekings te begin nie.

Om te wag vir ‘n krisis is nie goeie beplannings strategie nie – dit is baie beter om hierdie onderwerpe te bespreek voordat enige krisis opduik.  Deur om dit terloops te noem, sal Ma en Pa nie oorweldig word nie en u sal hulle slegs daardeur laat weet hoe lief u hulle het en dat u besorgd is oor hul deurlopende welsyn.  Om u ouers te help beplan is nie net belangrik vir hul eie welstand soos wat hul ouer word nie, maar dit sal u ook help met u eie finansiële, emosionele en fisiese gesondheid.

Hier is ‘n paar vrae waaroor u moontlik kan dink en as familie bespreek wanneer die tyd reg is:

  • Leef opsies – Wil u ouers in hul huidige woning bly vir so lank as wat hulle kan, of is hulle besig om te oorweeg om na ‘n kleiner woning te trek of na ‘n aftree-oord gemeenskap? Wat ookal hulle plan is, moedig hul aan om te gesels oor wat hul wil doen, sou hul ‘n afname in gesondheid ervaar en dus meer hulp benodig met die aktiwiteite van hul daaglikse lewe.
  • Huis veranderingsIs u ouers se woning geskik vir hul behoeftes? Is daar veranderings of herstel werk wat gedoen kan word om hul huis veiliger en geriefliker te maak?
  • ‘n Plan om fieses aktief te bly – Dit is algemeen bekend dat om fisies aktief te wees een van die belangrikste faktore is om gesond te bly soos wat mens ouer word. As u geliefdes onaktief geword het, probeer om hul aan te moedig om ‘n meer aktiewe leefstyl te handhaaf.
  • Sosiale Betrokkenheid – Oor die algemeen handhaaf seniors wat sosiaal betrokke is met meer mense as net hul eie familielede, beter emosionele, intellektuele en fisiese gesondheid. As u ouers ge-isoleerd geraak het, probeer om hulle aan te moedig om betrokke te raak met belange groepe in hul omgewing.
  • Boedelbeplanning – Weet u of u ouers se boedel op datum is? Indien nie, en as hul beplan om eiendom aan familielede te bemaak, moedig hulle aan om met ‘n finansiële adviseur te praat oor hoe om te werk te gaan. Dit is ook baie belangrik om uit te vind hoe hul bates kan bydra tot hul eie versorging ingeval van ongskiktheid of ‘n afname in gesondheid.
  • Gevorderde gesondheidsorg beplanning – Het u ooit met u ouers gepraat oor hul wense sou hul onbevoeg raak en nie in staat wees om hul eie gesondheidsorg besluite te maak nie? Het hulle, byvoorbeeld, dit oorweeg om ‘n lewende testament te reël, of het u met hulle gepraat oor volmag, sou dit nodig word.
  • Die voorkoming van ‘n val – Baie senior burgers is nie gretig om die onderwerp van ‘n moontlike val te bespreek nie, maar dit is een van die hoofredes waarom ouer mense ongeskik raak. Om ‘n val te probeer voorkom is ‘n belangrike deel van beplanning vir die toekoms en pro-aktiewe stappe kan geneem word om die risiko van so ‘n val te verminder.
  • Die voorkoming van misdaad en bedrog – Ongelukkig is kwesbare seniors dikwels die teiken van misdadigers en bedrieërs.  Onetiese verkoopsmetodes en swendelary wat doelbewus gemik word op die ouer persoon, kan ernstige finansiële verlies veroorsaak.  Dit is dan ook nie verbasend dat ouer mense wat op sulke maniere ‘n slagoffer was, dikwels te skaam voel om die insident te bespreek nie. Maak seker dat u ouers veilig is teen sulke gewetenlose aktiwiteite deur om tyd te maak om uself as familie in te lig oor valse loterye en identiteitsdiefstal, ens.

Hierdie voorstelle word aangebied om aan u en u geliefdes ‘n raamwerk te verskaf waarvolgens u saam  kan  bespreek en beplan, sodat u almal ‘n  vol en gelukkige lewe kan lei.  Ons hoop dat hierdie voorstelle ‘n nuttige beginpunt sal wees.